Economica- Finansije

Modul „Finansije“ je informacioni podsistem koji obuhvata programe glavne knjige, knjigovodstvo kupaca i dobavljača, knjigovodstvo osnovnih sredstava, blagajničko poslovanje i finansijsku operativu (kamate, krediti, repro-grami...) prema važećem zakonu o računovodstvu.

 

Glavna knjiga sa pregledima bilansnih pozicija omogućava sastavljanje računovodstvenih izvještaja prema međunarodnim računovodstvenim standardima (bilans stanja, bilans uspjeha, plan novčanih tokova).

Važnijie funkcionalnosti:

· Automatsko zatvaranje klasa
·
Knjigovodstvo kupaca i dobavljača sa automatskim i "ručnim" zatvaranjem stavki
·
Obračun kamata po više različitih kamatnih stopa i metoda
·
Dvojno devizno knjigovodstvo
·
Automatizovano pogonsko knjigovodstvo za proizvodne firme uz raspodjelu troškova na gotove proizvode i formiranje cijene koštanja
·
Automatski prenos početnog stanja u novu godinu uz mogućnost paralelnog vođenja više knjigovodstvenih godina
·
Mogućnost vođenja neograničenog broja nezavisnih preduzeća (knjigovodstveni servisi)
·
Praćenje kursne liste i automatski preračun promjena u druge valute
·
Uvoz podataka iz drugih evidencija te automatsko preuzimanje bankarskih izvoda
·
Evidencija osnovnih sredstava sa više modela obračuna amortizacije, praćene revalorizacionh rezervi
·
Obrada odgođenih plaćanje: kredita, reprograma ...
·
Export podataka prema Microsoft Office programima
·
Izrada finansijskih planova i analiza ostvarenja
·
Blagajničko poslovanje
·
Elektronsko bankarstvo (halebank)