Economica - Plate

Modul “Plate” nudi obračun zarada, naknada i obustava po svim vidovima uz fleksibilan i podesiv model obračuna prema propisima RS, FBiH i Brčko Distrikta. Kreiranje svih zakonom propisanih izvještaja za poslovne banke, fondove PIO, zdravstvo i poresku upravu.


Zbog čestih izmjena zakonskih normi u ovoj oblasti svi relevantni faktori podsistema su svedeni na nivo konfigurabilnih parametara koji se mogu ažurirati od strane korisnika.

Važnije funkcionalnosti:

Matična evidencija radnika
Definicija formula obračuna od strane korisnika
Standardne zarade i naknade: Rad po vremenu, Razlika po obračunu, Prekovremeni rad, Rad na drugom radnom mjestu, Drzavni praznik, Noćni rad, Rad na državni praznik, Bolovanje na teret firme, Bolovanje na teret FZO, Trudničko bolovanje, Godišnji odmor, Placeno odsustvo, Suspenzija radnika, Borački dodatak, Topli obrok, Prevoz na posao, Minuli rad...
Obračun neograničenog broja akontacija zarada i obračun pojedinačnih organizacionih jedinica
Obračun poreza i doprinosa po važećim zakonskim normama RS,FBiH i Brčko Distrikta uz mogućnost samostalnog deifinisanja novih doprinosa i ažuriranja stopa
Elektronske poreske prijave za RS PP1002 i FBiH i Brčko Distrikt MIP-2013
Podrška za e-Banking uz kreiranje elektronskih virmana
Obračun svih vrsta kredita i članarina radnika normalnih, stalnih i jednokratnih prema iznosu kredita ili procentu od zarade
Mogućnost privremenog deaktiviranja kredita na nivou kreditora ili radnika. Evidentiranje odbijenih i neodbijenih kredita na nivou kreditora te kartice kredita sa pojedinačno odbijenim ratama
Mogućnost automatske obrade kredita, dodavanje ili brisanje svim radnicima
Modul arhive sa svim relevantnim podacima o obračunima zarada i služi za izradu godišnjeg kartona radnika, RAD1 obrasca i kartica kredita
Radni kalendar, knjiga satnice i uvoz podataka iz drugih evidencija (evidencija prisustva, evidencija toplog obroka...)
Evidencija kase uzajamne pomoći
Automatsko kreiranje naloga za rasknjiženje u Finansijsko knjigovodstvo
Export podataka prema Microsoft Office programima