Economica- Kadrovi

Informacioni podsistem kadrovske evidencije za upravljanje ljudskim resursima (HRM). Praćenje svih promjena matičnih podataka o svakom zaposlenom od trenutka zasnivanja radnog odnosa, neovisno o vrsti, pa sve do prekida radnog odnosa (po bilo kom osnovu).


Važnije funkcionalnosti:

Osnovni matični podaci o zaposlenim, nevezani za trenutno radno angažovanje i podaci vezani za radno angažovanje
Dnevno ažurni podaci o radnom stažu i starosnoj strukturi za sve zaposlene
Sistematizacija radnih mjesta po organizacionim jedinicama, radnim mjestima, statusu radnih mjesta (posebni uslovi rada, beificirani staž i sl.), broju izvršilaca i koeficijentu za platu
Detaljniji uvid u stanje ljudskih resursa, odnosno kreiranje kadrovske politike
Pored matičnih podataka i podataka o radnim angažovanjima mogu se voditi i sledeći podaci (za svakog zaposlenog): pohvale, povrede na radu ili van rada, poseban staž, vojna obaveza, podaci o obrazovanju, porodici, stručnim ispitima, disciplinskim mjerama, adresama stanovanja, posebnim znanjima i radnim promjenama (bolovanja, godišnji odmori, kursevi, obuke i sl.)
Većina podataka koji se unose se definišu na nivou šifarnika, tako da korisnik bira vrijednosti iz padajućih lista i tako unosi nove podatke
Samostalno kreiranje i izdavanje svih tipova rješenja, uvjerenja i sličnih dokumenata zaposlenima (korisnik sam kreira šablone koji prilikom izrade dokumenta uzimaju vrijednosti iz baze). Urađeni dokumenti se mogu snimati u bazu za naknadni pregled, štampanje i sl. Kreiranje šablona u MS Word formatu koji se u radu sa programom popunjavaju podacima iz baze
Mogućnost vezivanja neograničenog broja dokumenata bilo kog tipa u elektronskom formatu na radnika
Operativni statistički izvještaji za rukovodstvo ili organizacione jedinice. Korisnik može sam da definiše izgled, grupisanje, redoslijede i vidljiva polja na statističkim izvještajima
Grafički statistički izvještaji za rukovodstvo ili organizacione jedinice
Statistički izvještaji za određene institucije i ustanove (eksterni izvještaji)
Izvještaji i informacije za podršku u odlučivanju o poslovnoj i kadrovskoj politici
Bussines intelligence modul – kreiranje izvještaja po zahtjevima korisnika bez potrebe za dodatnim programiranjem i promjenom programa (tabelarni i grafički izvještaji)
Modul koji omogućava kreiranje i dizajn štampanih izvještaja u izvršnom modu programa bez potrebe za programiranjem od strane Media pro
Veza sa modulom za obračun plata. Prenos podataka u program Plate. Mogućnost prikaza podataka o zaradama radnika iz programa Kadrovi
Interaktivna pomoć u radu za svaki modul programa
Export podataka prema Microsoft Office programima
Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa