Economica - RMP (Roba Materijal Proizvodnja)

“Economica RMP” podržava upravljanje prizvodnjom, uslugama, tokovima robe, materijala i proizvoda (manufacturing management).

 Važnije funkcionalnosti:

 

Praćenje materijalnih tokova

• Nabava robe i materijala sa ulaznom kalkulacijom cijena
• Kontrola i upravljanje zalihama
• Rezervisanje količina na ulazu i izlazu
• Raspoloživo stanje
• Planiranje ulaza, izlaza i stanja zaliha po količini i vrijednosti
• Inventure sa popisnim listama i obračunom viška/manjka
• Nivelisanje zaliha

 

Proizvodni procesi

• Normativi za proizvode sadrže strukturnu sastavnice, materijale i tehnologiju
• Podržane su alternative unutar normativa
• Planiranje proizvodnje sa potrebnim obračunima materijala, poluproizvoda i rada
• Praćenje realizacije radnog naloga po proizvodnim fazama/pogonima
• Automatsko kreiranje skladišnih dokumenta po normativu iz radnog naloga
• Odobravanje materijala po radnom nalogu
• Praćenje eksternih i internih troškova po radnom nalogu
• Praćenje direktnih troškova po proizvodima
• Distribucija indirektnih troškova po proizvodima
• Cijena koštanja proizvoda

 

Trgovačke djelatnosti

Veleprodaja:

• Neograničen broj skladišta i prodajnih cjenovnika
• Brze izmjene cijena
• Prodajne akcije
• Ugovoreni uslovi prodaje (rok plaćanja, rabati, cijene...)
•  Praćenje po komercijalistima i po prodajnim mjestima kupca
•  Fakturisanje po više otpremnica
• Narudžbe (prema kupcima i dobavljačima)
• Ostali dokumenti prodaje (Predračuni, Knjižne obavijesti,…)
• Mikrodistribucija
• Konsignacija
• Veza sa aplikacijama na mobilnim uređajima;

 

Maloprodaja (POS):

• Podržan veliki broj fiskalnih štampača
• Štampa PDV računa
• Štampa na POS štampač
• Uvid u stanje zaliha artikla na drugim objektima
• Rad u smjenama
• Automatizovano zaključenje prometa
• Barkod: standardni, težinski i višestruki
• Praćenje po operaterima, odjelima, prodavcima, vozilima,...
• Podržane potrošačke kartice sa posebnim uslovima prodaje
• Benzinske pumpe – veza sa DOMS uređajem
• Restoran – više narudžbi po računu
• Hotelijerstvo – račun na sobu/gosta
• Rabati na stavku ili ukupan iznos
• Preračun u drugu valutu kod naplate i povrata

 

Uslužne djelatnosti

• Fakturisanje usluga pojedinačno
• Ugovorene periodične fakture sa automatskim fakturisanjem
• Fakturisanje zakupa sa komunalnim usluga po različitim modelima obračuna

 

Hotelijerstvo

• Rezervisanje i izdavanje soba za grupe ili pojedinačno
• Veza sa kasama po prodajnim objektima unutar jednog ugostiteljskog objekta
• Više ugostiteljskih objekata u jednoj bazi podataka
• Obračun taksi i prijava po gostima
• Fakturisanje usluga: Zbirno za grupe
• Pojedinačno po gostima i Parcijalno pojedinačnih usluga

 

PDV dokumenti

• Izrada specifičnih PDV dokumenata
• PDV prijava
• Knjiga ulaznih računa

 

Izvještaji

• Pregledi – jednostavni za upotrebu i optimizovani za velike baze podataka
• Liste – wizardi za kreiranje izvještaja iz standardnih setova podataka
• Izvještaji – namjenski kompleksni izvještaji