Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

Preduzeće Media Pro d.o.o. je osnovano početkom 90-ih godina u Prijedoru i jedna je od prvih firmi u oblasti informacionih tehnologija na području Bosne i Hercegovine. 

Osnovna djelatnost preduzeća je izrada i implementacija integralnih informacionih sistema u oblasti privrednog poslovanja, kao i specifičnih aplikativnih softvera po zahtjevima ostalih korisnika. 

Pravilno definisana misija i vizija, kontinuirano sagledavanje konteksta u kojem posluje preduzeće, jasno definisana strateška usmjerenja i ciljevi, kao i stalno praćenje i usvajanje novih tehnologija omogućili su preduzeću da u kontinuitetu bude visoko rangirano na IT tržištu.

Naš osnovni cilj je podizanje stepena zadovoljstva naših korisnika kvalitetom naših proizvoda, povećenje tržišnog udjela i ostvarenje vizije dostizanja pozicije regionalnog lidera u implementaciji Informacionih sistema. Postavljene ciljeve želimo ostvariti na taj način što sistem kvaliteta u preduzeću kontinuirano poboljšavamo. Poboljšanja ostvarujemo tako što nastojimo da savremena svjetska dostignuća u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija primijenimo, uz uvažavanje svih relevantnih zahtjeva, u rješavanju problema i zadovoljenju specifičnih potreba korisnika naših proizvoda.

 

 

DIREKTOR

Mladen Trivić

 

Prijedor, maj 2019. godine