eClinic

“eClinic” je informacioni podsistem za vođenje rada ustanova koje pružaju medicinske usluge. Program koristi propisane šifarnike Fonda zdravstvenog osihuranja Republike Srpske (kategorije osiguranja, dijagnoze, fondovi, usluge, cjenovnik na određeni datum...).

Omogućava efikasno praćenje podataka o zaposlenim ljekarima, pacijentima, zakazanim terminima, obavljenim pregledima i tretmanima, izdatim receptima itd. Moguć je uvoz vanjskih podatakata bilo kog elektronskog formata i njihovo integrisanje u zajedničku bazu podataka.

Važnije funkcionalnosti:

• Zajednički šifarnici – za program eClinic i program Finansije
•Posebni šifarnici – Ljekari i Fondovi ZO, dijagnoze, kategorije osiguranja...
• Osnovni matični podaci o zaposlenim, podaci o ordinacijama i dijagnozama, obveznicima doprinosa...
• Osnovni podaci o pacijentima
• Prijem i otpust pacijenata, unos stavki usluga, štampanje računa (račun za fond ili pacijenta)
• Automatski obračun participacije zavisno od kategorije osiguranja i usluge
• Izvoz podataka o izvršenim uslugama, za traženi vremenski period, u formatu propisanom od strane Fonda ZO
• Veza programa na program Finansije, uvid u finansijsko stanje (program može da radi i bez veze na finansije, a u tom slučaju koristi svoje šifarnike)
• Definisanje neograničenog broja šablona za sve vrste definisanih dokumenata
• Obrada pacijenta – unos nalaza i ostalih definisanih tipova dokumenata
• Zakazivanje pregleda po ordinacijama, ljekarima i vremenu trajanja
•Mogućnost vezivanja neograničenog broja dokumenata bilo kog tipa u elektronskom formatu na pacijenta
• Operativni statistički izvještaji u kojima korisnik može sam da definiše izgled, grupisanje, redoslijede i vidljiva polja na izvještajima
• Grafički statistički izvještaji
• Rekapitulacija izvršenih usluga po svim kriterijima
• Export podataka prema Microsoft Office programima
• Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa