ObEx

Informacioni podsistem “Obex - Zaštita na radu” je sveobuhvatno i cjelovito rješenje za elektonsko praćenje svih aktivnosti vezanih uz problematiku i poslove zaštite na radu. Program sadrži predefinisane sve dokumente propisane Pravilnikom o načinu vođenja evidencija i zaštite na radu (Sl. glasnik RS broj 63/2009.).

Važnije funkcionalnosti:

• Osnovni matični podaci o zaposlenim, nevezani za trenutno radno angažovanje i podaci vezani za radno angažovanje
• Veza programa na program Kadrovi
• Šifarnik internih tabela koji omogućava da sami kreiramo neograničen broj svojih tabela (šifarnika) koje kasnije možemo koristiti u programu i vezati na objekte
• Šifarnik eksternih tabela koji omogućava da sami kreiramo neograničen broj tabela (šifarnika) koji svoje podatke crpe iz već postojećih aplikacija Media Pro
• Mogućnost vezivanja neograničenog broja dokumenata bilo kog tipa u elektronskom formatu na sve stavke koje se unose u predefinisane vrste dokumenata zaštite na radu
• Modul za kreiranje tabelarnih izvještaja po zahtjevima korisnika bez potrebe za dodatnim programiranjem i promjenom programa
• Modul koji omogućava kreiranje i dizajn štampanih izvještaja u izvršnom modu programa bez potrebe za programiranjem od strane Media pro
• Export podataka prema Microsoft Office programima
• Zaštita podataka (baza i sve datoteke koje se kreiraju) iz programa